Politica de confidentialitate

Politica prelucrării datelor cu caracter personal

Compania DIENERGY ROMANIA SRL, recunoaște si respecta dreptul persoanelor la confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Va informam ca datele pe care decideți sa ni le furnizați sunt “Date cu caracter personal”, conform prevederilor Legii nr. 677/2001.

Politica de confidențialitate a Companiei se aplica colectării, folosirii, dezvăluirii si protejării informațiilor personale pe care decideți sa ni le furnizați.

Daca nu doriți ca datele dumneavoastră sa fie colectate, va rugam sa nu ni le furnizați.

In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private, avem obligația de a administra in condiții de siguranța si numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ne sunt furnizate.

Societatea noastră se obliga sa păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate, așa cum prevăd dispozițiile legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecția datelor personale.

In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, in calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

  • Dreptul la informare (art.12)
  • Dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
  • Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art.14);
  • Dreptul de opoziție (art.15);
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
  • Dreptul de a se adresa justiției (art.18).

Orice informație furnizata de dumneavoastră va fi considerata si va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale sa fie folosite de noi in conformitate cu scopurile menționate mai jos.
Daca doriți ca datele dumneavoastră personale sa fie actualizate sau scoase din baza de date, ori aveți întrebări legate de confidențialitatea datelor, ne puteți contacta / notifica oricând utilizând datele de contact ale societății, așa cum acestea sunt indicate pe site-ul www.dienergy.ro

Scopul colectării si prelucrării datelor cu caracter personal

  • Oferirea spre comercializare a produselor si serviciilor solicitate de dumneavoastră
  • Pentru a va confirma produsele si serviciile pe care le-ați comandat in sistem on-line si a va furniza informații suplimentare cu privire la acestea
  • Transmiterea de oferte, mesaje publicitare si de marketing.

In vederea îndeplinirii scopurilor menționate mai sus, cu diverse ocazii, va putem solicita date care sa ne permită sa va contactam, cum ar fi: numele dumneavoastră, adresa de email, numărul de telefon, date privind Cartea de Identitate si CNP, adresa poștala, etc.

Acest lucru se poate întâmpla când vizitați site-ul nostru, cu ocazia discuțiilor personale cu angajații noștri efectuate prin telefon sau când ne vizitați la sediul Showroom-ului societății. Anumite informații despre computerele celor care accesează website-ul nostru pot fi colectate automat (vezi mai jos).

“Cookies” – așa cum este o practica obișnuita pentru site-urile multor societăți, si site-ul www.dienergy.ro , folosește “cookies” si alte tehnologii asimilate pentru a ne ajuta sa înțelegem care părți ale site-ului sunt cele mai populare, ce anume accesează vizitatorii noștri pe site si cat timp petrec acolo. Folosim tehnologii cum ar fi “cookies” pentru a studia eficacitatea comunicațiilor cu vizitatorii noștri, in vederea îmbunătățirii constante a site-ului nostru.

DIENERGY ROMANIA SRL nu va dezvălui unei terțe părți niciuna dintre datele dumneavoastră (informații personale sau informații opționale) fără acordul dumneavoastră, cu excepția cazului in care o asemenea obligație este impusa de lege, sau ca acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sau proprietății societății noastre.

Securitatea Informațiilor

Tratam securitatea informațiilor dumneavoastră in mod foarte serios, de aceea, luam masuri importante de Securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat la date sau modificări, dezvăluiri sau distrugeri neautorizate de date.

Utilizam metode si tehnologii de securitate avansate, împreuna cu politici stricte aplicate salariaților si procedurilor de lucru, incluzând audit-ul periodic pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate si procesate conform prevederilor legale in vigoare.

Echipamentul de tip server pe care este găzduit site-ul web prin intermediul căruia colectam date cu caracter personal este protejat atât la accesul fizic cat si la accesul de la distanta (limitat), fiind instalat intr-un centru de date si supus periodic unui audit de securitate.

Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a va proteja datele cu caracter personal colectate, analizam noile tehnologii in domeniu si, atunci si daca este cazul, le aplicam in vederea upgrade-ului sistemelor noastre de Securitate.