Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice DIENERGY ROMANIA S.R.L are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Prelucrarea datelor cu character personal se realizează în scopul colectării datelor şi anume: gestiune economico-financiara si administrative, precum si reclamă, marketing şi publicitate, în vederea efectuării de comunicări comerciale viitoare cu privire la oferte speciale, campanii sau promoţii prin e-mail sau sms.

Aveţi dreptul să furnizaţi sau să nu furnizaţi datele personale ale dumneavoastră la formularea de mai jos;

  • aceste innformaţii înregistrate fiind destinate utilizării de către operator şi fiind comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată.
  • Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de DIENERGY ROMANIA S.R.L: □DA □NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de informare, de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa DIENERGY ROMANIA S.R.L din Bucuresti, Sos. Vitan Bârzești nr.7D-7E, Corp C, et.8, ap. 137, sector 4, Camera 1.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. De asemenea vă puteţi adresa gratuit printr-o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa DIENERGY ROMANIA S.R.L pentru a vi se confirma dacă datele personale ale dumneavoastră sunt sau nu prelucrate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.


Observaţie: *orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.